مبل خلیج فارس –  سمنان

تلفن تماس:  ۰۲۳۳۳۴۹۳۳۴۱

فکس:  ۰۲۳۳۳۴۹۳۳۴۰

موبایل:   ۰۹۱۲۳۳۱۱۸۳۸

آدرس نمایندگی سمنان (مبلمان سلامی) :
سمنان، بلوار امیرکبیر، جنب پل محب شاهدین، مجتمع پردیس پزشکان بوعلی، مبل خلیج فارس

error: Moblesalami.com