نحوه چیدمان اتاق نشیمن

شعبه شریعتی
افتتاح شعبه شریعتی