تصاویری از مبلمان کلاسیک شرکت مبل سلامی

شعبه شریعتی
افتتاح شعبه شریعتی